Celem projektu jest wyposażenie w kompetencje oraz wzrost świadomości społecznej młodzieży i społeczeństwa z regionu słupskiego poprzez edukację w formie zajęć, warsztatów i debat z zakresu zachowań prozdrowotnych. Efektem projektu będzie nabycie przez młodzież wiedzy, umiejętności pracy w grupie i kompetencji interpersonalnych. Projekt realizowany jest przez Akademię Pomorską w Słupsku, w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Akademia Pomorska w Słupsku realizuje w ten sposób III misję Uczelni poprzez angażowanie się w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach – w tym przypadku na poziomie cywilizacyjnym i etycznym oraz kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem.

Każdy z 5 zadań o charakterze kursów edukacyjnych, wynika z potrzeby młodzieży stworzenia i przeprowadzania w formie warsztatowej lub zajęć laboratoryjnych, niekonwencjonalnych zajęć, których efektem będzie rozbudzenie w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania informacji, z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu organizmu człowieka i praktycznych umiejętności w stosowaniu profilaktyki zdrowotnej.

Będą realizowane następujące moduły zajęć:

Moduł o własnym organizmie składa się z:

 1. części teoretycznej dotyczącej najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny, biochemii i fizjologii organizmu człowieka, a służącym zdrowiu i profilaktyce chorób cywilizacyjnych;
 2. część praktycznej – w formie warsztatów:
  a) warsztaty w laboratoriach naukowym: przygotowanie odczynników chemicznych, analiza wykorzystania testów paskowych do monitorowania parametrów funkcjonowania organizmu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, interpretacja wyników domowych testów do badania moczu i wykrywania chorób.
  b) badanie i interpretacja poziomu jodu w moczu (w szczególności funkcjonowania hormonów tarczycowych)
  c) analiza zdolności adaptacyjnych organizmu- funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego
  d) interpretacja wyników badań hematologicznych i EKG.

Moduł „Ścieżką do zrozumienia siebie” ma na odkrywanie mocnych stron uczestników/czek projektu i potrzeba budowania stabilnej samooceny, a także radzenia sobie z problemami i rozbudzenia w młodzieży ciekawości i chęci pogłębiania wiedzy.

Zajęcia praktyczne (studium przypadku) poprzedzone wprowadzeniem. Program zajęć obejmuje przekazanie wiedzy uczestnikom/czkom na temat emocji, zachowania pod wpływem emocji, relacji społecznych, osiągnięć szkolnych/zawodowych.

Efektywne sposoby radzenia sobie z ww. i zrozumienie wpływu na zdrowie i powstawaniu zaburzeń psychosomatycznych organizmu.

Zajęcia praktyczne i warsztaty: prawidłowe wykorzystanie zjawiska stresu jako źródło motywacji i energii do działania, zamiast czynnika obciążającego, zaznajomienie z metodami pozwalającymi utrzymać stres na poziomie optymalnym dla zdrowia człowieka.

Moduł „Aktywność fizyczna ścieżką do stylu Twojego życia” ma na celu rozbudzenie w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania informacji, a także rozwijanie kompetencji z zakresu komunikowania się i współpracy.

Moduł składa się z części teoretycznej i praktycznej (m.in na sali gimnastycznej):

Zajęcia praktyczne na temat: cielesność w życiu współczesnego człowieka, analizę materiałów prasowych dot. zdrowia i ciała człowieka:

 1. Doskonalenie siebie – trening zdrowotny
 2. Pokaz zaprojektowanego treningu zdrowotnego pt. „Nie dam się nudzie! Nie dam się lenistwu”
 3. Ścieżki relaksacyjne pokolenia.

Moduł „Twoja dieta i Twoje życie” wynika z potrzeby młodzieży stworzenia i przeprowadzenia w formie warsztatów niekonwencjonalnych zajęć z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu organizmu człowieka i praktycznych umiejętności, krytycznego myślenia w stosunku do otrzymywanych informacji.

Moduł składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych:

Część teoretyczna poprzedzająca każdy z warsztatów:

 1. Charakterystyka procesów trawienia i wchłaniania pokarmu. Bilans energetyczny organizmu
 2. Normy żywienia. Charakter składników pokarmowych i ich rola w diecie
 3. Błędy żywieniowe, konsekwencje zdrowotne i strategie zapobieganie błędom żywieniowym
 4. Zasady żywienia w profilaktyce chorób dietozależnych
 5. Żywność nowej generacji – żywność funkcjonalna, wygodna i transgeniczna
 6. Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania diet alternatywnych

Zajęcia w formie warsztatów:

 1. Ocena żywienia i stanu odżywienia – obliczanie wskaźnika masy ciała, oznaczane należnej masy ciała, badania antropometryczne
 2. Układanie jadłospisów o zróżnicowanych wartościach energetycznych.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: http://sciezkakopernika.apsl.edu.pl/o-projekcie.

Informacje o rekrutacji do projektu na stronie: http://sciezkakopernika.apsl.edu.pl/rekrutacja.

Podziel się tą informacją!