Zapraszamy NGO z terenu województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego do udziału w Szkole rzecznictwa NGO.

Szkoła to cykl 3 spotkań stacjonarnych oraz 1 spotkanie online

Dla kogo?

Szkoła rzecznictwa skierowana jest do NGO, które interesują się procesami rzeczniczymi, biorą udział w konsultacjach, zasiadają w różnych ciałach dialogu, chcą skutecznie prowadzić działania rzecznicze lub po prostu chcą się dowiedzieć jakimi metodami i narzędziami mogą wpływać na to co się dzieje w gminie, powiecie czy regionie.

Gdzie ?

  • województwo pomorskie – Słupsk
  • województwo zachodniopomorskie – Koszalin
  • województwo kujawsko – pomorskie – Bydgoszcz

Kiedy ?

PROGRAM SZKOŁY

SZKOLENIE 1

Wprowadzenie do działań rzeczniczych NGO

Podczas szkolenia omówione zostaną powody, dla których osoby reprezentujące organizacje społeczne powinny angażować się w działania rzecznicze. Przedstawione zostaną rodzaje działań rzeczniczych, wyzwania z nimi związane i sposoby radzenia sobie z wyzwaniami. Podpowiemy jak pracować z dokumentami, do których możemy wnosić uwagi oraz podyskutujemy na temat możliwych źródeł danych potwierdzających nasze uwagi do zapisów w dokumentach.

SZKOLENIE ONLINE

Podczas szkolenia zdalnego zaprezentowany zostanie kilka przykładów akcji i kampanii społecznych, które angażowały społeczność, wpłynęły na opinię publiczną i decydentów i w dłuższej perspektywie oddziaływały na zmiany w politykach publicznych.

SZKOLENIE 2

Komunikacja w rzecznictwie 

Podczas szkolenia przypomniane zostaną skuteczne techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, które mogą mieć znaczenie w działaniach rzeczniczych. Popracujemy nad prezentacjami publicznymi na potrzeby rzecznictwa oraz popracujemy nad argumentacją i negocjacjami niezbędnymi w tego typu działaniach. Na koniec szkolenia przeanalizujemy rolę mediów, w tym społecznościowych w działalności rzeczniczej.

SZKOLENIE 3

Planowanie i realizacja rzecznictwa

Podczas szkolenia przeprowadzimy analizę interesariuszy, którzy mogą wesprzeć prowadzone działania rzecznicze. Omówimy także podejście do budowania koalicji z innymi organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w celu zwiększenia siły oddziaływania. Popracujemy nad możliwością wdrożenia działań rzeczniczych z katalogu 38 propozycji. Podpowiemy jak przeprowadzić ewaluację. W drugiej części szkolenia przypomnimy zapisy dokumentów unijnych w zakresie praw podstawowych oraz popracujemy nad projektami Waszych lokalnych interwencji rzeczniczych.

Szczegóły i zapisy: https://siecsplot.pl/szkola-rzecznictwa-splot/

ZAPRASZAMY!!!

Podziel się tą informacją!