Projekt „Ekonomia solidarna bez granic” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Miastem Słupsk oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpraca z zagranicznym Partnerem polegać będzie na wymianie informacji i doświadczeń, na transferze nowych rozwiązań i ich zaadaptowaniu oraz wdrożeniu w zakresie ekonomii społecznej i solidarnej.

Celem projektu jest wypracowanie we współpracy z partnerem zagranicznym rozwiązania służącego wsparciu przedsiębiorczości społecznej (Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej) oraz wdrożenie go w Słupsku. Rozwiązania te maja ułatwić w przyszłości do stęp do zatrudnienia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie problemów, jakie zostały wskazane w dokumencie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wspomniany Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Słupsku ma również stanowić odpowiedź na wyzwania stojące przed Polską i Europą w ramach obszarów strategicznych dotyczących rozwoju ekonomicznego oraz inwestycji w kapitał ludzki. Znajdzie się w nim między innymi charakterystyka narzędzi i metod w zakresie ekonomii społecznej, które można z powodzeniem adaptować na gruncie słupskim.

Współpraca z hiszpańską organizacją pozwoli na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Smilemundo i podmiotów ekonomii społecznej, odwiedzanych w ramach wizyt zaplanowanych w projekcie i solidarnej w zakresie zidentyfikowanego problemu, jakim jest mało efektywne wspieranie ekonomii społecznej.

Rezultatem projektu będzie między innymi zwiększenie dostępności mieszkańców/nek Słupska do informacji o ekonomii społecznej i solidarnej.

ZOBACZ PUBLIKACJĘ:

Podziel się tą informacją!