Patrycja Czawłytko

Prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Prezeska Stowarzyszenia od czerwca 2019r. Specjalistka ds. finansów – ukończyła studia na kierunku Ekonomia, specjalizacja: Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Certyfikowana informatorka i doradczyni (certyfikat sieci SPLOT), trenerka z kilkuletnim doświadczeniem (ukończona szkoła trenerska STOP). Posiada doświadczenie w pisaniu, koordynowaniu oraz rozliczaniu projektów realizowanych ze środków miejskich, krajowych oraz europejskich. Ekspertka oceniająca projekty w miejskich konkursach na realizację zadań publicznych. Członkini Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz członkini Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska. Kierowniczka OWES w subregionie słupskim. Członkini II kadencji Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2022 – 2024.

Zakręcona na punkcie aktywności społecznej, edukacji obywatelskiej oraz współpracy międzysektorowej.

Helena Matul

Wiceprezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Zajmuję się całą działką dotyczącą finansów i ekonomii Stowarzyszenia, także finansowym rozliczaniem programów (Środki Przejściowe, EFS, FIO, fundusze norweskie) i całej jego działalności. Najkrócej mówiąc – rachunkowość i finanse to moje pole działania już od 15 lat. Doradzam więc organizacjom, nie tylko skupionym w Inkubatorze, jak poradzić sobie z przepisami ZUS, księgowymi i podatkowymi, jak sporządzić, opracowywać, prowadzić i archiwizować dokumentację finansowo-księgową projektów oraz jak zarządzać finansami organizacji.

Pomogę też napisać statut organizacji lub wprowadzić w nim zmiany, a także sporządzić wnioski do sądu dotyczące  rejestracji stowarzyszeń oraz fundacji w KRS.

Inga Kawałek

Członkini Zarządu CIO, Dyrektor Merytoryczna

W CIO od 2019 roku. Jestem filolożką oraz specjalistką w obszarach: zarządzanie projektami, komunikacja społeczna, zamówienia publiczne. Posiadam wiele doświadczeń dotyczących zarządzania strategicznego i pozyskiwania środków na działalność. Prowadzę zajęcia ze studentami psychologii UAM na specjalności Animacja Społeczności Lokalnej. Mam kwalifikacje trenerki i coacha. Wcześniej związana byłam z LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz prowadziłam własną działalność w zakresie doradztwa gospodarczego. W CIO pełnię funkcję Kierowniczki EUROPE DIRECT Słupsk oraz odpowiadam za pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami, w tym za współpracę z partnerami zagranicznymi.

Tomasz Keler

Członek Zarządu CIO, Doradztwo i animacja

W Stowarzyszeniu od 2006 roku. Ukończyłem XIV Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkołę Komunikacji prowadzoną przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Jestem certyfikowanym doradcą Sieci SPLOT oraz certyfikowanym doradcą biznesowym (Fundacja Fundusz Współpracy dla kadry OWES w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia ES”).

Od 2011 roku zajmuję się prowadzeniem doradztwa prawno-formalnego w zakresie m.in: zakładania i rejestrowania organizacji, pozyskiwania i rozliczania projektów, tworzenia i konsultowania statutów organizacji, obowiązków sprawozdawczych, funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej i uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Prowadzę szkolenia z zakresu tworzenia i realizacji projektów społecznych, komunikacji i współpracy z mediami oraz Ekonomii Społecznej.

Od 2016 roku pracuję jako animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskich. Od 10 lat animuję partnerstwa lokalne, wspieram grupy nieformalne, grupy inicjatywne i podmioty ekonomii społecznej. Wyanimowałem 85 inicjatyw grup nieformalnych w przeciągu ostatnich trzech lat.

Prowadzę dokumentację fotograficzną i jestem autorem kilkudziesięciu fotorelacji dotyczących pracy naszej organizacji. Byłem odpowiedzialny za fotografie wydawanym przez CIO w latach 2007 – 2014 Kurierze Obywatelskim. Jestem również autorem fotoreportaży i krótkometrażowych filmów dokumentalnych o tematyce społecznej, w tym dot. problemów osób niepełnosprawnych i wydarzeń kulturalnych w regionie słupskim.

Agnieszka Telakowska

Sprawy kadr, księgowości i rozliczeń

Ukończyłam Policealne Technikum Rachunkowości. Pracuję w CIO od marca 2016 roku. Jestem asystentką do spraw kadr, księgowości i rozliczeń. Zajmuję się rozliczaniem finansowym organizacji pozarządowych. Prowadzę również księgowość wybranych słupskim organizacjom.

Czytam co wpadnie w ręce i kiedy tylko można. Haftuję, zumbuję i mam kocicę Agatę (ale jest niżej w hierarchii od  kotów szefowej :))

Grażyna Bolewska

Koordynacja

Pracuję w CIO od 2012 roku, jestem ekonomistką. Tematyką funduszy unijnych zajmuję się od ponad 10 lat. W poprzednich perspektywach finansowych byłam ekspertką w Bazie Ekspertów POKL (MRR) w obszarze „Zatrudnienie” oraz ekspertką przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Priorytet VIII), członkinią Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze „Dobre Rządzenie”. Pracowałam jako samodzielna specjalistka ds. programów UE w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Gdańsk. Byłam również odpowiedzialna za koordynację projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Od czerwca 2018 roku pełniłam funkcję Wiceprezeski Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

W Centrum Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012-2015 koordynowałam innowacyjny projekt testujący „Od partnerstwa do kooperacji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Obecnie nadzoruję projekty międzynarodowe z hiszpańskimi partnerami (Miasto Barcelona, Stowarzyszenie Smilemundo): ” Model na więcej”, „Ekonomia solidarna bez granic” oraz „Czas na zmianę – polsko-katalońska wymiana doświadczeń” (projekt zakończony).

Od 2016 roku jestem doradczynią kluczową i biznesową w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Wspieram grupy inicjatywne, organizacje pozarządowe i samorządy w rozwoju w sferze ekonomii społecznej

Jestem w zespole tworzącym wnioski aplikacyjne. Ponadto, szkolę z zakresu: pozyskiwania środków z UE, zakładania działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu oraz współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.