W terminie określonym w regulaminie zadania „Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska” wpłynęły 32 wnioski, w tym 15 w kategorii 1) i 17 w kategorii 2). Pozytywną ocenę formalną otrzymały 22 wnioski, w tym 6 w ramach kategorii 1). Z protokołem prac Panelu Ekspertów można zapoznać się pod linkiem: http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/3974.html

Zadania w kategorii 1), które otrzymają największą liczbę głosów zostaną wybrane do ubiegania się o dofinansowanie w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” (po wcześniejszym przygotowaniu dokumentacji technicznych). Limit środków na realizację zadań w tej kategorii, wynosi 1.500.000 zł.

Głosowanie mieszkańców odbędzie w terminie od 23 maja do 13 czerwca br. za pomocą miejskiego portalu konsultacji społecznych www.slupsk.konsultacjejst.pl. Każdy mieszkaniec może zagłosować na 3 inwestycje spośród poniższych:

1. Schody widokowe – panorama Słupska

Schody widokowe zlokalizowane na wzgórzu przy ul. Górnej stały się dla wielu pokoleń słupszczan kultowym miejscem spotkań. Przez wiele lat miejsce to nie było poddawane żadnym pracom renowacyjnym. Konstrukcja schodów poddała się oddziaływaniu warunków atmosferycznych i niszczycielskim działaniom wandalizmu. Okoliczna zieleń jest zaniedbana, brakuje elementów małej architektury. Przedsięwzięcie polegać będzie na gruntownym remoncie schodów, uporządkowaniu i ponownym zagospodarowaniu przyległego terenu, budowie oświetlenia oraz montażu ławek i koszy na śmieci. Istniejąca zieleń zostanie uzupełniona o rodzime gatunki roślin, które poprawią estetykę okolicy i zachęcą do spacerów. Na szczycie skarpy zostanie utworzony taras z widokiem na panoramę Słupska. Remont schodów i ponowne zagospodarowanie terenu ma na celu przywrócenie tego miejsca mieszkańcom, by chętnie spędzali tam wolny czas z rodziną i znajomymi.

2. Sportowo-rekreacyjny park przy Riedla

Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Riedla i utworzenie sportowo-rekreacyjnego parku na osiedlu w Dzielnicy Zachód, w sąsiedztwie wybudowanego w ubiegłym roku w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego placu zabaw. Przedsięwzięcie zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska z poliuretanową nawierzchnią, przeznaczonego do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, oraz strefy street-workout – z kalistenikami, umożliwiającymi trening z wykorzystaniem masy własnego ciała. Niezagospodarowany obecnie pas dzikiej zieleni zostanie uporządkowany, powstaną ścieżki spacerowe, pojawia się ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i stoły do gier na świeżym powietrzu. Dodatkowym atutem projektu jest planowany ogródek deszczowy wraz z nasadzeniami krzewów i drzew, który tworząc estetyczną formę zieleni parkowej jednocześnie ma zatrzymać części wody opadowej w miejscu jej powstania, co wpłynie pozytywnie na cały obszar miasta. W celu stworzenia zielonej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i zwierzętom planowane jest umieszczenie w parku budek lęgowych dla ptaków. Zagospodarowanie zaniedbanej działki podniesie walory estetyczne Dzielnicy Zachód, a infrastruktura sportowa przyczyni się do aktywnego wypoczynku całych rodzin oraz integracji lokalnej społeczności.

3. Zieleń parkowa w kwartale ulic Piłsudskiego-Sobieskiego-Szczecińska

Celem przedsięwzięcia jest remont oraz reorganizacja terenu zielonego u zbiegu ulic Piłsudskiego/Sobieskiego/Szczecińska przez przebudowę ciągów pieszych i budowę połączenia rowerowego między istniejącymi w okolicy ścieżkami. Obecny stan chodnika oraz ławek uniemożliwia komfortowe korzystanie ze skweru zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Na skwerze znajduje się samoobsługowa stacja naprawcza dla rowerów, a obok biegną dwie równoległe drogi rowerowe, których połączenie będzie stanowiło naturalne uzupełnienie miejskiej siatki transportowej. Rosnące w tym miejscu duże drzewa zostaną uzupełnione o krzewy, byliny i trawy, które istotnie wpłyną na estetykę tego miejsca. Planowany w tym miejscu ogródek deszczowy umożliwi częściowe rozsączenie intensywnych opadów deszczu i opóźni dalszy ich spływ wzdłuż ul. Szczecińskiej. Zadanie wpisuje się w działalność na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych.

4. Zielony międzynarodowy rowerowy szlak R-10

Zadanie ma na calu zagospodarowanie zielenią i obiektami małej retencji międzynarodowego szlaku rowerowego R10 od wjazdu na wiadukt przy Al. 3 Maja, przez skrzyżowanie z ul Wolności i dalej ul. Kołłątaja do dworca PKP. Szlak jest miejscem uczęszczanym przez mieszkańców oraz turystów rowerowych i stanowi wizytówkę miasta, a pasy zieleni wzdłuż przebiegu trasy nie posiadają żadnej zieleni ozdobnej. W ramach przedsięwzięcia w istniejących pasach zieleni zostaną nasadzone drzewa, krzewy, byliny i inna ozdobna roślinność. Zwiększenie nasadzeń ma ograniczyć ilość wdychanego tlenku azotu i innych substancji wynikających z ruchu drogowego przez pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż ruchliwych ul. Kołłątaja oraz al. 3 Maja. Utworzone w pasach zieleni ogródki deszczowe będą stanowiły uzupełnienie powstającej w mieście mikroretencji.

5. Zielona aleja Wojska Polskiego

Ulica Wojska Polskiego została zaprojektowana bez uwzględnienia zachodzących na świecie zmian klimatycznych i posiada niewiele powierzchni biologicznie czynnej pochłaniającej wodę opadową. Zakres zadania obejmuje zdjęcie części nawierzchni kostki brukowej i płyt chodnikowych biegnących przy pasie ulicy w kwartałach pomiędzy drzewami oraz nasadzenie ich ozdobną roślinnością. Wprowadzenie zieleni umożliwi częściowe odizolowanie osób korzystających z alei spacerowej od ruchu samochodowego i umożliwi rewaloryzację przestrzeni zgodną z polityką przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Zielony deptak stanie się dla mieszkańców oraz turystów wizualnie atrakcyjną przestrzenią, w której miło będzie spędzać czas.

6. Zielone otoczenie bulwarów

Wał przy ul. Nullo oraz trawnik przy ul. Mostnika 8 stanowią bezpośrednie, niezagospodarowane otoczenie zrewitalizowanych Bulwarów nad Słupią. Zadanie polega na obsadzeniu trawników różnorodną roślinnością wieloletnią (m.in. bluszczami, krzewami), aby spacer tą ulicą był równie przyjemny, jak bulwarami. Pas zieleni przy ul. Mostnika zostanie uzupełniony również o drzewa i trawy ozdobne.

Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu!

Podziel się tą informacją!