Zapraszamy spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej, które odbędzie się 30 marca 2022 r. w Centrum Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Sienkiewicza 19 o godz. 10.00.

Podczas spotkania porozmawiamy o:

  1. przedstawimy bezpłatną ofertę bezpłatnego poradnictwa dla słupskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
  2. przedstawimy bezpłatna ofertę szkoleniową dla słupskich NGO i podmiotów ekonomii społecznej;
  3. przedstawimy aktualne informacje dotyczące funkcjonowania NGO i podmiotów ekonomii społecznej – Biuletyn Informacyjny.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy: cio@cio.slupsk.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Podziel się tą informacją!