Zapraszamy na pierwsze w Nowym Roku spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej, które odbędzie się 27 stycznia 2022 r. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (ul. Niedziałkowskiego 6) o godz. 11.00.

Podczas spotkania porozmawiamy o:

1. przedstawimy bezpłatną ofertę bezpłatnego poradnictwa dla słupskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
2. przedstawimy bezpłatna ofertę szkoleniową dla słupskich NGO i podmiotów ekonomii społecznej;
3. przedstawimy aktualne informacje dotyczące funkcjonowania NGO i podmiotów ekonomii społecznej – Biuletyn Informacyjny.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy: cio@cio.slupsk.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Barańska
E-mail: cio@cio.slupsk.pl
Tel. 59 840 29 20

|18 stycznia 2022|Aktualności|
Podziel się tą informacją!