We współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowaliśmy Diagnozę Aktywności Społecznej Młodzieży w Słupsku. Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi wynikami diagnozy. Za współpracę dziękujemy grupie studentów specjalności Animacja Społeczności Lokalnej na kierunku Psychologia. Dziękujemy także słupskiej młodzieży, która tak licznie wzięła udział w badaniu – zobaczcie, jaki obraz wyłania się z Waszych odpowiedzi. Dziękujemy też Dyrektorom słupskich szkół, którzy zachęcili nauczycieli do poświęcenia czasu na badanie podczas lekcji online oraz Urzędowi Miasta Słupska, za wsparcie nas w realizacji tej diagnozy.

Podziel się tą informacją!