W 2019 roku CIO przeprowadziło Badanie Aktywności Społecznej i Obywatelskiej w Słupsku oraz Ekonomizacji Sektora Pozarządowego. Badanie składało się z dwóch części:

  1. Badania desk research dot. aktywności społecznej Słupszczanek i Słupszczan oraz
  2. Badania opartego o wywiady kwestionariuszowe wśród słupskich przedsiębiorców, dot. potencjału współpracy pomiędzy lokalnym biznesem a III sektorem.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania:

Podziel się tą informacją!