Projekt realizowany przez Pomorską Siec Centrów Organizacji Pozarządowych (CIO jest członkiem) w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”. Jego głównym celem było wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego poprzez działania edukacyjne i rozwojowe dla Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych i jej beneficjentów.

W ramach projektu udzielono wsparcia coachingowego dla 20 organizacji z działających na terenie województwa pomorskiego, którego wynikiem było m.in utworzenie planów strategicznych i operacyjnych działalności organizacji oraz możliwość wsparcia edukacyjnego i infrastrukturalnego wzmacniającego potencjał organizacji (pule rozwojowe na zakup usług szkoleniowych, doradczych, konsultacyjnych oraz zakup sprzętu.

VII. „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wspieranie pomorskich centrów organizacji pozarządowych”

Głównym celem projektu był rozwój sektora pozarządowego w województwie pomorskim, poprzez dostarczenie organizacjom pozarządowym pomocnych narzędzi oraz wiedzy. Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Fundacją Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska.

W ramach projektu oferowano organizacjom pozarządowym następujące usługi:

INKUBATOR – organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, mieszkańcy – wsparcie techniczne: pomieszczenia, sprzęt biurowy, materiały biurowe, materiały merytoryczne dotyczące działalności społecznej;

PORADNICTWO –bezpłatne poradnictwo dotyczące aspektów prawnych i finansowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej; konsultacje wniosków o dotacje;

COACHING ROZWOJOWY – metoda długofalowej pracy z organizacją polegająca na spotkaniach i wspólnym wypracowywaniu i realizowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju danej organizacji, bądź grupy nieformalnej; dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów oraz nakierowujemy na wspieranie organizacji w samorozwoju i samoocenie.

SZKOLENIA – udział w bezpłatnych szkoleniach o tematyce związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, współpracą z samorządem, księgowości w organizacjach pozarządowych, budowaniem zespołu, partnerstwa, tworzenia projektów społecznych, itp.;

USŁUGI KSIĘGOWE– bezpłatne usługi księgowe dla organizacji na okres 1 roku;

USŁUGI PROMOCYJNE – bezpłatne usługi promocyjne dla organizacji.

Podziel się tą informacją!