Projekt składał się ze sprzężonych ze sobą zadań, których celem jest wsparcie młodzieży w podejmowaniu działań na rzecz lokalnego środowiska. Dzięki realizacji projektu młodzież miała szansę na zwiększenie swojej wiedzy i dobycie nowych umiejętności w zakresie działań społecznych. W ramach projektu zrealizowano cykle szkoleń wyjazdowych i stacjonarnych dla młodzieży szkolnej oraz nauczycieli przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie i szkolnych opiekunów samorządów uczniowskich ze słupskich szkół ponadgimnazjalnych.

Szkolenia skierowane do młodzieży dotyczyły m.in. pisania projektów oraz efektywnej pracy w zespole. Dla nauczycieli przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie oraz szkolnych opiekunów samorządów uczniowskich przeprowadzono szkolenia dotyczące aktywnych form nauczania, angażowania, tworzenia i realizacji projektów społecznych. Wraz z nauczycielami została opracowana publikacja dotycząca aktywnych metod nauczania przedmiotu.

Zrealizowano również II Edycję Letniej Szkoły liderów – dwunastodniowy cyklu szkoleń dla liderów społecznych ze Słupska i powiatu słupskiego. Absolwenci II LSL otrzymali wsparcie na realizację zadań angażujących młodzież z lokalnego środowiska.

Przez cały czas realizacji projektu, przy zaangażowaniu lokalnych mediów, prowadzone były działania informacyjne dotyczące możliwości angażowania się młodych ludzi w działania społeczne.

Wszystkie działania, projekty, pomysły, stworzone materiały i opracowania zaprezentowano podczas „Gali Obywatelskiej” zorganizowanej wspólnie z absolwentami Letniej Szkoły Liderów, nauczycielami i uczniami zaangażowanymi w projekt.

Podziel się tą informacją!