Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badania ankietowego dotyczącego funkcjonowania Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku – raport_SCOPIES_2019.