Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Kobylnica. Jego celem było wdrożenie dobrych rozwiązań i narzędzi zgodnie z Modelem Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych stworzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu 6 gmin we współpracy z organizacjami pozarządowymi stworzyło po minimum 6 narzędzi z Modelu, które wzmocnią współpracę pomiędzy JST a NGO.

Gminy wdrażające narzędzia z Modelu Współpracy: Gmina Kobylnica  (partner w projekcie), Miasto Lębork, Gmina Wiejska Ustka, Miasto Tczew, Miasto Sopot, Gmina Sulęczyno.

Działania realizowane w ramach projektu:

– fora subregionalne na temat Modelu Współpracy

– mobilne poradnictwo formalno-prawne dla organizacji pozarządowych

– tworzenie narzędzi współpracy w ramach zespołów roboczych powołanych w JST biorących udział w projekcie

– spotkania konsultacyjne dla organizacji pozarządowych na temat wdrażanych narzędzi współpracy

– konferencja podsumowująca projekt

– działania dla organizacji pozarządowych są realizowane na terenie całego województwa przez organizacje członkowskie Pomorskiej Sieci COP.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego