Publikujemy aktualną wersję Raportu z Badania Aktywności Społecznej i Obywatelskiej w Słupsku.

00_raport_z_diagnozy_spolecznej_2.09.2020