W ramach projektu „Obywatele i kształtowanie przestrzeni” przeprowadziliśmy ewaluację poprzez wywiady z osobami zaangażowanymi w jego realizację. Połączono to działanie z doświadczeniem procesu rewitalizacji. Poniżej możecie zapoznać się z raportem z wywiadów oraz rekomendacjami pn. „Doświadczenia rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Słupsku i znaczenie partycypacji w kształtowaniu przestrzeni. Raport z wywiadów z uczestnikami procesu rewitalizacji. Wnioski z warsztatów podsumowujących ewaluację GPR”.

Podziel się tą informacją!