Przez ostatnie dni listopada podsumowywaliśmy projekt „Obywatele i kształtowanie przestrzeni”.

Pierwsze spotkanie odbyło w gronie zespołów roboczych zaangażowanych w jego realizację – przeprowadzaliśmy ewaluację podejmowanych działań. Pozwala to na efektywniejszą pracę przy kolejnych tego typu projektach. Rozmywaliśmy o sukcesach m.in. o wzroście zainteresowania i udziałem w miejskich konsultacjach; metodach aby zwiększyć to zainteresowanie – tutaj mowa o spacerach badawczych i terenowych z udziałem specjalistów, które tak bardzo przypadły Słupszczanom i Słupszczankom do gustu.

Spotkanie podsumowujące w formie otwartej kawiarenki odbyło się w CIO. Wzięli w nim udział urzędnicy, radiowcy, psychologowie, nauczyciele, przedstawiciele trzeciego sektora, a przede wszystkim przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu inwestycyjnego i prowadzenie konsultacji społecznych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni. Wszystko po to aby zadać sobie sprawę, że w proces prowadzonych konsultacji muszą być zaangażowani nie tylko urzędnicy, ale i NGO, szkoły i inne jednostki.       

Podziel się tą informacją!