Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, prowadzące Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, przy wsparciu hiszpańskiego partnera, opracowało adaptację tej metody facylitacji innowacji dla potrzeb podmiotów społecznych.

Skorzystać z niej mogą zarówno grupy inicjatywne, które dopiero poszukują swojego modelu działania w konkretnym obszarze, jak i organizacje społeczne, które szukają nowych ścieżek rozwoju, pragną uruchomić nową usługę, poszukują rozwiązań dla problemów różnej natury, a które hamują postęp w organizacji.

Metodologia może pomóc także organizacjom w wychodzeniu z kryzysu, dla których nowe pomysły mogą stanowić ważną dźwignię.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i korzystania z publikacji!!!

Podziel się tą informacją!