Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i korzystania z publikacji.

Przewodnik Modelu jest internetowym narzędziem mającym pomóc wszystkim tym, którzy będą chcieli wdrożyć Model. Prezentuje i omawia szczegółowo działania w każdym z trzech etapów – kroków wdrażania Modelu. W Bazie Wiedzy dostępne są dokumenty przydatne dla wdrażających Model oraz linki do publikacji i aktów prawnych związanych z Modelem. W Aktualność umieszczane informacje o doświadczeniach we wdrażaniu Modelu oraz zmianach dotyczących warunków jego stosowania. Baza PES zawiera użyteczne informacje dotyczące podmiotów ekonomii społecznej, potencjalnych realizatorów zamówień publicznych. W Przewodniku znajdują się także informacje o projekcie „Model na więcej”, w ramach którego wypracowany został Model.

Narzędziem ułatwiającym wdrożenie modelu jest Vademecum Zamówień Społecznych – tj. strona https://zamowieniaspoleczne.pl/ zawierająca pis modelu, wszystkie niezbędne treści i materiały, które dają praktyczne wskazówki jak korzystać z klauzul społecznych i jak wdrożyć je systemowo w danym samorządzie.

Podziel się tą informacją!