Raporty i badania

Raporty i badania2023-09-24T18:44:58+02:00

Potencjał i potrzeby słupskich seniorek i seniorów – raport z badań

„Badanie potencjału i potrzeb senioralnych w Słupsku” przeprowadzono w październiku 2021 roku przy wykorzystaniu interaktywnego kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz ten dostępny był zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji on-line. Dodatkowo, celem pogłębienia wywiadu, przeprowadzono 2 spotkania grup focusowych. Celem wspomnianego badania było określenie potencjału oraz potrzeb seniorów, zamieszkujących zarówno Miasto Słupsk, jak i jego okolice. W oparciu o uzyskane wyniki dokonano analizy wspomnianych potrzeb i potencjału oraz wysunięto rekomendacje w zakresie wsparcia osób starszych. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z[...]

26 czerwca 2022|Baza wiedzy, Raporty i badania|

Diagnoza Aktywności Społecznej Młodzieży ze Słupska i okolic – raport z badania, 2020

We współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowaliśmy Diagnozę Aktywności Społecznej Młodzieży w Słupsku. Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi wynikami diagnozy. Za współpracę dziękujemy grupie studentów specjalności Animacja Społeczności Lokalnej na kierunku Psychologia. Dziękujemy także słupskiej młodzieży, która tak licznie wzięła udział w badaniu – zobaczcie, jaki obraz wyłania się z Waszych odpowiedzi. Dziękujemy też Dyrektorom słupskich szkół, którzy zachęcili nauczycieli do poświęcenia czasu na badanie podczas lekcji online oraz Urzędowi Miasta Słupska, za wsparcie nas w[...]

2 września 2020|Baza wiedzy, Raporty i badania|

Diagnoza Społeczna, Słupsk 2019

W 2019 roku CIO przeprowadziło Badanie Aktywności Społecznej i Obywatelskiej w Słupsku oraz Ekonomizacji Sektora Pozarządowego. Badanie składało się z dwóch części: Badania desk research dot. aktywności społecznej Słupszczanek i Słupszczan oraz Badania opartego o wywiady kwestionariuszowe wśród słupskich przedsiębiorców, dot. potencjału współpracy pomiędzy lokalnym biznesem a III sektorem. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania: Badanie aktywności społecznej i obywatelskiej oraz ekonomizacji sektora pozarządowego w Słupsku

10 grudnia 2019|Baza wiedzy, Raporty i badania|