Publikacje

Publikacje2023-09-24T18:44:38+02:00

Facylitacja innowacji w organizacjach społecznych

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, prowadzące Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, przy wsparciu hiszpańskiego partnera, opracowało adaptację tej metody facylitacji innowacji dla potrzeb podmiotów społecznych. Skorzystać z niej mogą zarówno grupy inicjatywne, które dopiero poszukują swojego modelu działania w konkretnym obszarze, jak i organizacje społeczne, które szukają nowych ścieżek rozwoju, pragną uruchomić nową usługę, poszukują rozwiązań dla problemów różnej natury, a które hamują postęp w organizacji. Metodologia może pomóc także organizacjom w wychodzeniu z kryzysu, dla których nowe[...]

15 czerwca 2021|Baza wiedzy, Edukacja, Publikacje|

Klauzule społeczne w praktyce – publikacja

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i korzystania z publikacji. Klauzule społeczne w praktyce Przewodnik Modelu jest internetowym narzędziem mającym pomóc wszystkim tym, którzy będą chcieli wdrożyć Model. Prezentuje i omawia szczegółowo działania w każdym z trzech etapów – kroków wdrażania Modelu. W Bazie Wiedzy dostępne są dokumenty przydatne dla wdrażających Model oraz linki do publikacji i aktów prawnych związanych z Modelem. W Aktualność umieszczane informacje o doświadczeniach we wdrażaniu Modelu oraz zmianach dotyczących warunków jego stosowania. Baza PES[...]

30 marca 2021|Baza wiedzy, Publikacje|

Miejsca Aktywności Lokalnej w Słupsku

Przygotowaliśmy dla Słupszczan i Słupszczanek informator o wybranych Miejscach Aktywności Lokalnej w Słupsku. Są to domy sąsiedzkie, miejsca warsztatów, zajęć hobbystycznych, kulturalnych, prowadzone przez zarówno podmioty prywatne jak i publiczne instytucje. Zachęcamy do udziału w oferowanych przez nie zajęciach i korzystania z przestrzeni jaką udostępniają na cele społeczne. Miejsca Aktywności Lokalnej - Oferta

14 lipca 2020|Baza wiedzy, Inne materiały, Publikacje|

Miasto Demokracji

W 2019 roku CIO we współpracy z Miastem Słupsk opublikowało Miasto Demokracji. Informator o Narzędziach Partycypacyjnych dla mieszkanek i mieszkańców Słupska. Publikacja w przystępny sposób omawia podstawowe, w tym dostępne w Słupsku instrumenty partycypacji obywatelskiej, takie jak: budżet obywatelski, program współpracy samorządu z NGO, inicjatywa lokalna, referendum i wiele innych oraz uczy jak z nich skorzystać. A dodatkowo, publikację w przeciekawe grafiki zaopatrzył znany słupski grafik Wojciech Stefaniec. Zachęcamy do lektury oraz wykorzystywania publikacji na zajęciach w szkołach czy[...]

14 grudnia 2019|Baza wiedzy, Publikacje|