Edukacja

Edukacja2023-09-24T18:43:30+02:00

Facylitacja innowacji w organizacjach społecznych

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, prowadzące Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, przy wsparciu hiszpańskiego partnera, opracowało adaptację tej metody facylitacji innowacji dla potrzeb podmiotów społecznych. Skorzystać z niej mogą zarówno grupy inicjatywne, które dopiero poszukują swojego modelu działania w konkretnym obszarze, jak i organizacje społeczne, które szukają nowych ścieżek rozwoju, pragną uruchomić nową usługę, poszukują rozwiązań dla problemów różnej natury, a które hamują postęp w organizacji. Metodologia może pomóc także organizacjom w wychodzeniu z kryzysu, dla których nowe[...]

15 czerwca 2021|Baza wiedzy, Edukacja, Publikacje|

Program lekcji obywatelskich

W 2019 roku CIO opracowało propozycję programu zajęć w zakresie edukacji obywatelskiej dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Opracowany program to przykład scenariuszy zajęć obejmujący treści trzech lekcji. CIO przeprowadziło kilkadziesiąt takich lekcji w słupskich szkołach, dlatego udostępniamy i rekomendujemy tę propozycję nauczycielom, bo wiemy, że dobrze się sprawdza. Publikacja zawiera gotowe materiały do druku, opis poszczególnych ciekawych ćwiczeń angażujących uczniów i pozwalających na dyskusję i samodzielne wyciąganie wniosków. Mamy nadzieję, że dzięki przygotowanemu scenariuszowi nasze[...]

14 listopada 2019|Baza wiedzy, Edukacja|