29 maja 2024 roku Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku był gospodarzem spotkania młodzieży w ramach programu Erasmus+, organizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w ramach projektu PACE (Promoting Development of Active Global Citizenship). Spotkanie miało na celu przedstawienie i przetestowanie materiałów edukacyjnych służących do edukacji globalnej. Podczas spotkania uczniowie korzystali z treści umieszczonych na platformie Trello, która daje łatwy i szybki dostęp do dobrego różnego rodzaju pomocy dydaktycznych. Spotkanie pozwoliło też na przetestowanie nowej gry edukacyjnej PACE, skupiając się na temacie zmian klimatycznych (akurat tę wersję testowano, choć inne obszary tematyczne także gra obejmuje). Platforma oferuje cały pakiet wspierający zarówno uczniów jak i nauczycieli. W pakiecie jest sześć działów: DIVERSITY & INCLUSION (różnorodność i włączenie), GOVERNANCE STRUCTURES, LAW & HUMAN RIGHTS (struktury rządowe, prawo i prawa człowieka), SUSTAINABILITY (zrównoważony rozwój), PEACE AND CONFLICT (pokój i konflikty), SOCIAL JUSTICE & EQUITY (równość i sprawiedliwość społeczna) oraz GLOBALISATION & INTERDEPENDENCE (globalizacja i współzależność). Materiały dostępne są w czterech językach: polskim, szwedzkim, włoskim i angielskim, co umożliwia szerokie wykorzystanie ich w procesie nauczania.

Przedstawienie tematu zmian klimatycznych

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji filmu wprowadzającego, dostępnego na platformie Trello, który omawiał zjawiska meteorologiczne na przykładzie Polski. Film poruszał kluczowe pojęcia takie jak różnice między pogodą a klimatem, wpływ człowieka na zmiany klimatyczne oraz globalne skutki ocieplenia. Młodzież miała okazję zgłębić swoją wiedzę na temat istotnych aspektów dotyczących środowiska naturalnego.

Testowanie gry PACE

Po filmie uczniowie zostali zaproszeni do przetestowania gry edukacyjnej PACE, która stworzona w ramach programu Erasmus Plus przez partnerów projektu:  Centrum Inicjatyw Obywatelskich, włoskiego partnera – STEPS oraz szwedzkiego lidera projektu ENHI. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w testowaniu gry i grali z dużym zaangażowaniem. Niektóre hasła w grze skłoniły uczestników do dalszej dyskusji oraz refleksji nad tematyką zmian klimatycznych.

Refleksje uczniów na temat cytatu Wangari Maathai

Po zakończeniu testowania gry, uczniowie otrzymali karteczki z cytatem Wangari Maathai, odnoszącym się do tematu lekcji: „Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość następnych pokoleń, wszystkich gatunków, które dziś nie mają na nią wpływu. Zmiany klimatyczne to wyzwanie w skali globalnej, z którym nie tylko nasi liderzy muszą się zmierzyć, ale każdy z nas”. Każdy uczeń miał za zadanie zapisać swoje refleksje dotyczące tego cytatu oraz sposoby, w jakie oni sami mogą mieć wpływ oraz jak mogą działać na rzecz środowiska naturalnego.

Pozytywne opinie na temat gry PACE

Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w grę PACE i stwierdzili, że jest to dobre narzędzie wspomagające i urozmaicające lekcje. Gra ma również charakter towarzyski, zwiększający integrację w klasie oraz poznawanie siebie nawzajem oraz poglądów swoich kolegów i koleżanek.

Podsumowanie

Drugie spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku było znaczącym krokiem w promocji nowego narzędzia edukacyjnego i gry PACE mających na celu podniesienie świadomości społecznej. Pozytywne reakcje uczestników oraz ich zaangażowanie w tematykę zmian klimatycznych świadczą o potencjale gier edukacyjnych oraz platform edukacyjnych do wspierania edukacji obywatelskiej i ekologicznej wśród młodzieży. Niemniej jednak, czas trwania spotkania wynoszący 45 minut okazał się niewystarczający na pełne zgłębienie tematyki, co pozostawiło pewien niedosyt i chęć na dalszą dyskusję oraz zgłębianie problematyki zmian klimatycznych.

Agnieszka Pudelska-Leśniewska

Podziel się tą informacją!