19 kwietnia 2024 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO) gościło młodzież i nauczycieli z pięciu szkół podstawowych: SP w Lisich Jamach, SP2 w Sierakowicach, SP w Puzdrowie, SP w Kamienicy Królewskiej oraz SP w Jelonku. Spotkanie podzielone było na dwie części: pierwszą było spotkanie z punktem informacji o Unii Europejskiej Europe Direct Słupsk, które opowiedziało o 20-leciu Polski w UE, funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej oraz karcie praw podstawowych. W ramach zajęć młodzież tworzyła swoje plakaty z interpretacją praw i wartości Unii oraz rywalizowała w quizach z wiedzy o UE.

Drugą część spotkania przeznaczono na przetestowanie nowo powstałej gry edukacyjnej PACE oraz prezentację platformy edukacyjnej służącej do wspierania edukacji globalnej. Materiały dydaktyczne zostały umieszczone na platformie Trello: https://trello.com/b/SMj2yvzi/pace-promoting-development-of-active-global-citizenship. Cały pakiet edukacyjny składa się z sześciu działów, dostępnych w czterech językach (polski, szwedzki, włoski, angielski): DIVERSITY & INCLUSION (różnorodność i włączenie), GOVERNANCE STRUCTURES, LAW & HUMAN RIGHTS (struktury rządowe, prawo i prawa człowieka), SUSTAINABILITY (zrównoważony rozwój), PEACE AND CONFLICT (pokój i konflikty), SOCIAL JUSTICE & EQUITY (równość i sprawiedliwość społeczna) oraz GLOBALISATION & INTERDEPENDENCE (globalizacja i współzależność).

Gra PACE oraz platforma edukacyjna zostały stworzone w ramach programu Erasmus Plus przez trzy organizacje: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, włoskiego partnera – STEPS oraz szwedzkiego lidera projektu ENHI. Projekt został stworzony z myślą o rozwijaniu wiedzy obywatelskiej i umiejętności społecznych wśród uczniów. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mieli okazję przetestować grę podczas spotkania.

Testowanie gry przez uczniów

Młodzież szybko pojęła zasady gry PACE, a rozgrywki były dynamiczne i pełne pozytywnych emocji. Wiele haseł w grze prowokowało dzieci do dyskusji, co zaowocowało bardzo ciekawymi rozmowami i lepszym poznaniem się w grupie rówieśniczej. Relacje uczniów wskazują na bardzo pozytywny odbiór gry. Dzieci wyraziły zainteresowanie korzystaniem z gry nie tylko na lekcjach, ale również poza zajęciami lekcyjnymi.

Testowanie gry przez nauczycieli i prezentacja platformy Trello

Podczas części spotkania przeznaczonej dla nauczycieli zaprezentowano platformę edukacyjną oraz szczegółowo omówiono dwa działy tematyczne stworzone w projekcie. Nauczyciele chętnie zaangażowali się w rozgrywkę gry PACE. Po testowaniu gry uczestnicy zgłosili kilka uwag dotyczących haseł używanych w grze, aby można je poprawić i udoskonalić grę, która jest efektem wspólnego projektu PACE.

Zastosowanie materiałów w edukacji

Nauczyciele jednoznacznie stwierdzają, że materiały mogą być przydatne podczas różnych zajęć lekcyjnych, takich jak biologia, WOS, godzina wychowawcza, historia, język polski czy języki obce. Poza drobnymi uwagami, całość powstałych materiałów została oceniona bardzo pozytywnie. UNITY (działy) oraz instrukcję do gry uznano za czytelne i kompletne na tyle, że nauczyciele nie będą musieli sięgać po dodatkowe materiały. Bardzo pozytywnie oceniono również szatę graficzną materiałów oraz samej gry PACE.

Podsumowanie

Spotkanie w Centrum Inicjatyw Obywatelskich okazało się być owocnym wydarzeniem, które nie tylko przetestowało nową grę edukacyjną PACE, ale również umożliwiło uczniom i nauczycielom wymianę opinii i doświadczeń. Pozytywny odbiór gry i materiałów edukacyjnych pozwala mieć nadzieję, że będą one szeroko wykorzystywane w szkołach, wspierając edukację obywatelską i rozwój umiejętności społecznych młodzieży. Zapraszamy edukatorów chętnych do wykorzystywania materiałów przygotowanych przez partnerów do korzystania z całego pakietu edukacyjnego oraz do kontaktu z Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Oprac.

Agnieszka Leśniewska

Podziel się tą informacją!