polegają one na wizji terenowej na danym obszarze. Mają one na celu przede wszystkim znalezienie miejsc i elementów zagospodarowania terenu, w których potrzeba zmian. Ich cechą charakterystyczną jest fakt, że pozwalają na zebranie opinii od mieszkańców danego terenu, którzy mieszkają na co dzień w danej przestrzeni i ją użytkują. W naszej opinii spacery badawcze, które prowadzone były wraz z Wydziałem Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku pozwoliły dodatkowo na zbudowanie wzajemnego zaufania pomiędzy mieszkańcem, urzędnikiem.

Podziel się tą informacją!