Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na szkolenie: „Zagadnienia prawno-finansowo-księgowe w organizacjach pozarządowych”. Szkolenie odbędzie się w  dniu 27 październik 2023 r.  o godz. 15:00 w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Sienkiewicza 19.

Głównym celem szkolenia będzie uporządkowanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień prawno-finansowo-księgowych dotyczących organizacji pozarządowych. Spotkanie będzie okazją do przyjrzenia się praktyce zarządzania finansami w swoim NGO. Osoby uczestniczące zwiększą swoje umiejętności analizy dokumentów księgowych i prawnych, z którymi spotykają się w swojej organizacji. Poznają praktyczne strony prawnych uwarunkowań działania organizacji pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Dowiedzą się, jakim kontrolom mogą podlegać organizacje i na co w związku z tym muszą być przygotowane.

Program szkolenia

Podstawowe akty prawne i dokumenty wewnętrzne na podstawie których działa organizacja.

 • ustawy i rozporządzenia w oparciu o które działają poszczególne organizacje (stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP itp.)
 • statut
 • możliwość stosowania UEPiK
 • polityka rachunkowości
 • uchwały, regulaminy i inne

Źródła przychodów organizacji.

 • działalność odpłatna,
 • działalność gospodarcza,
 • dotacje/granty,
 • darowizny,
 • składki,
 • OPP 1,5%,
 • zbiórki publiczne,
 • inne

Dokumentowanie kosztów w organizacjach.

 • koszty – projektowe, NKUP, ponoszone na cele statutowe
 • zaangażowanie personelu – formy zaangażowania, umowy
 • dokumenty kosztowe – faktury, rachunki, delegacje, listy płac itp.
 • przygotowanie dokumentów finansowych na potrzeby rozliczania projektów

Obowiązki publiczno-prawne.

 • ZUS
 • podatki Pit, CIT, VAT
 • inne np. GUS, CRBR, PPK

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/ZTYLHr2uq5

Serdecznie zapraszamy.

|16 października 2023|Aktualności|
Podziel się tą informacją!