Spotkania zespołów roboczych to bardzo istotna część naszej współpracy.

Podczas takich spotkań omawiamy kolejne etapy projektu, postępy i staramy się wspólnie rozwiązać trudności oraz przewidzieć ryzyka.

Podziel się tą informacją!