Uwaga, uwaga! Praca szuka człowieka :) Chętnie zatrudnimy księgową/księgowego do Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Do zadań głównej księgowej/głównego księgowego będzie należało:

 1. Prowadzenie pod względem merytorycznym i formalnym, rachunkowym oraz finansowo- księgowym spraw organizacji i działu księgowo-finansowego przy wsparciu innych pracowników/c.
 2. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu.
 4. Sprawowanie kontroli formalno-prawnej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.
 5. Kontrola dowodów księgowych i ich dekretacja potwierdzona własnoręcznym podpisem.
 6. Nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań finansowych organizacji.
 7. Nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, elektroniczne wysyłanie danych, wysyłanie przelewów.
 8. Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem PIT-ów dla pracowników/c oraz ich podpisywanie.
 9. Współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji projektów partnerskich, które tego wymagają.
 10. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się oraz pracowników/c podległych z przepisami prawa stosowanymi w rachunkowości i ustawy budżetowej oraz stosownych ustaw w trakcie pracy w organizacji.
 11. Zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań przewidzianych do wykonywania przez Dział Finansowo-Księgowy.

Wymagania dotyczące doświadczenia:

Minimum dwuletnie doświadczenie pracy w księgowości. Preferowane doświadczenie księgowania w organizacji pozarządowej.

Mile widziane wykształcenie ekonomiczne.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju indywidualnego i zwiększania kompetencji w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • elastyczne podejście – możliwość godzenia życia prywatnego z zawodowym;
 • pracę w różnorodnym, zgranym i profesjonalnym zespole;
 • możliwość kreowania i realizowania własnych pomysłów spójnych z działalnością statutową organizacji;
 • wpływ na działania prowadzone w organizacji

Kontakt:

tel. 59 840 29 20

mail: cio@cio.slupsk.pl

|1 sierpnia 2023|Aktualności|
Podziel się tą informacją!