Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na szkolenie „Jak aplikować o środki na realizację zadań publicznych?” Szkolenie odbędzie się w dniu 27 lipca 2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich (al. Sienkiewicza 19, II p.).

W programie szkolenia:

Omówienie formularza oferty – elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe.
Określanie rezultatów wraz ze sposobem ich mierzenia i komplementarności działań.
Tworzenie budżetu – koszty kwalifikowane, rodzaje miar, racjonalność kosztów.
Wkład własny organizacji – finansowy, osobowy i rzeczowy – sposób kalkulacji i uzasadniania.
Omówienie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej w konkursach organizowanych przez Urząd Miejski w Słupsku.

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.office.com/e/1pWfatiSms

Pytania prosimy kierować na adres e – mail: ola.baranska@cio.slupsk.pl lub pod nr telefonu: 59 840 29 20.

Serdecznie zapraszamy!!!

Podziel się tą informacją!