Centrum Inicjatyw Obywatelskich wygrało konkurs PROO 1 b. Dzięki temu udało nam się pozyskać wkład własny do projektu „Wzmacniamy Europę SPLOT-owymi wartościami” (Splot Wartości) w wysokości 187 000 zł ze środków Narodowego Instytutu Wolności –  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Przypominamy, że projekt ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Projekt skupia się na organizacjach działających regionalnie/lokalnie, które mają mniejszy dostęp do wsparcia informacyjno-edukacyjnego oraz możliwości finansowania działań.

Organizacje objęte programem mogą skorzystać z:

 • funduszu grantowego na działania promujące wartości europejskie oraz Kartę Praw Podstawowych – granty w wysokości do 6800 EUR.
 • Coachingu/mentoringu, którego celem będzie wzmocnienie myślenia strategicznego oraz zdolności zarządczych NGO.
 • Doradztwa indywidualnego dotyczącego funkcjonowania NGO, m.in. finansów, komunikacji, fundraisingu, rzecznictwa, prawa oraz procedur zarządczych.
 • Szkoleń i seminariów, m.in. z zakresu fundraisingu, komunikacji (w tym poprzez media społecznościowe), prowadzenia badań, analiz oraz innych zagadnień określonych w diagnozach indywidualnych i planach rozwoju.
 • Szkoleń tematycznych dotyczących prawa i polityki UE, a także praw i wartości zapisanych w traktatach UE, Karcie oraz międzynarodowych konwencjach praw człowieka.

Projekt SPLOT Wartości został utworzony przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, a wszyscy partnerzy są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT:

 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 • Stowarzyszenie BORIS
 • towarzyszenie Klon/Jawor
 • Centrum OPUS
 • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PiOSP
 • Sieć SPLOT
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO)

Centrum Inicjatyw Obywatelskich realizuje działania projektowe na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

Podziel się tą informacją!