Spacer badawczy, przebiegał od Mostu Łabędziego wzdłuż rzeki w kierunku mostu kolejowego na Słupi i miejsce tracenia czarownic. Następnie wzdłuż torów i nasypu kolejowego (tereny cenne przyrodniczo) przeszliśmy w kierunku ul. Sportowej, mijając wodospad doszliśmy na ul. Owocową, prowadzącą do Lasku Północnego, w którym znajduje się XIX w. cmentarz mieszkańców dawnego Ryczewa. Po chwili udaliśmy się w kierunku zespołu budynków browaru, wcześniej odwiedzając dom przedpogrzebowy gminy żydowskiej. Następnie przeszliśmy pod Pomnik Powstańców Warszawskich i plac odbudowy baszty wraz z fragmentem muru obronnego i budynku przymurnego. Spacer badawczy zakończyliśmy w Parku Pianistyki Polskiej. Relacja dostępna pod linkiem: https://www.facebook.com/RewitalizacjaSlupsk/posts/pfbid02AbGaEpEDYVPncUq33639kF8W7p8rrP7Xu33h3mhtXEAP1Y5P1bHd1XhzHKBWxBPjl

Organizatorami spacerów badawczych są Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku i Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Spacer badawczy to interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców i mieszkanek o ich opinie w jakiejś kwestii – stosuje się ją przede wszystkim do badania przestrzeni. Warto z niej skorzystać, chcąc dokonać oceny przestrzeni oczami jej użytkowników (np. pod kątem dostosowania do potrzeb osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami, ogólnej oceny konkretnych rozwiązań architektonicznych czy infrastrukturalnych) lub w celu zebrania pomysłów na nowe rozwiązania w sposobie zagospodarowania przestrzeni (np. nowe lokalizacje ławek, przystanków). Spacer pozwala na zaproszenie użytkowników do krytycznego „audytu przestrzeni” i umożliwia poddanie różnych rozwiązań przestrzennych ocenie w autentycznej sytuacji ich użycia. Rekomendacje z takich konsultacji mogą np. służyć instytucjom miejskim w projektowaniu nowych lub ulepszaniu dotychczasowych rozwiązań w zagospodarowaniu przestrzeni miasta.

Podziel się tą informacją!