Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na szkolenie „Jak aplikować o środki na realizację zadań publicznych?” Szkolenie odbędzie się w  dniu 14.10.2022 r.  o godz. 16:00 w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich (al. Sienkiewicza 19, II p.).

W programie szkolenia:

Omówienie formularza oferty – elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe.
Określanie rezultatów wraz ze sposobem ich mierzenia i komplementarności działań.
Tworzenie budżetu – koszty kwalifikowane, rodzaje miar, racjonalność kosztów.
Wkład własny organizacji – finansowy, osobowy i rzeczowy – sposób kalkulacji i uzasadniania.
Omówienie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej w konkursach organizowanych przez Urząd Miejski w Słupsku.

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.office.com/r/YkzX5QE4yU

Serdecznie zapraszamy!!!

|13 września 2022|Aktualności|
Podziel się tą informacją!