„Badanie potencjału i potrzeb senioralnych w Słupsku” przeprowadzono w październiku 2021 roku przy wykorzystaniu interaktywnego kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz ten dostępny był zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji on-line. Dodatkowo, celem pogłębienia wywiadu, przeprowadzono 2 spotkania grup focusowych.

Celem wspomnianego badania było określenie potencjału oraz potrzeb seniorów, zamieszkujących zarówno Miasto Słupsk, jak i jego okolice. W oparciu o uzyskane wyniki dokonano analizy wspomnianych potrzeb i potencjału oraz wysunięto rekomendacje w zakresie wsparcia osób starszych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PUBLIKACJĄ:

Podziel się tą informacją!