Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Pozarządówka +” wsparcie i integracja ogłasza nabór słupskich organizacji pozarządowych i/lub podmiotów ekonomii społecznej, do programu wsparcia polegającego na prowadzeniu bezpłatnej usługi księgowej.

JEŚLI JESTEŚ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ, która spełnia któryś z niżej wymienionych kryteriów, to wypełnij i złóż formularz rekrutacyjny!

  1. organizacja jest zarejestrowana najpóźniej w 2018 roku;
  2. średni przychód organizacji za poprzednie lata to maksymalnie 40 000 zł/rok;
  3. organizacja wcześniej nie korzystała z bezpłatnego księgowania oferowanego przez CIO;
  4. organizacja zatrudnia (w różnych formach) nie więcej niż 5 osób;
  5. organizacja ma siedzibę w Słupsku i działa na rzecz słupszczan/ek.

Oferujemy bezpłatne, profesjonalne usługi księgowe polegające na prowadzeniu księgowości w 2022 roku (wraz z bilansem).

Formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, ul. Sienkiewicza 19, w godz. 8.00 – 15.00

lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: cio@cio.slupsk.pl.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31.01.2022 r. 

O zakwalifikowaniu organizacji do programu wsparcia będzie decydowała liczba kryteriów spełnianych przez daną organizację (im więcej spełnionych, tym większa szansa).

Projekt „Pozarządówka+” wsparcie i integracja, realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Fundację Indygo ze środków Miasta Słupska.

|10 stycznia 2022|Aktualności|
Podziel się tą informacją!