W 2019 roku CIO opracowało propozycję programu zajęć w zakresie edukacji obywatelskiej dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Opracowany program to przykład scenariuszy zajęć obejmujący treści trzech lekcji. CIO przeprowadziło kilkadziesiąt takich lekcji w słupskich szkołach, dlatego udostępniamy i rekomendujemy tę propozycję nauczycielom, bo wiemy, że dobrze się sprawdza. Publikacja zawiera gotowe materiały do druku, opis poszczególnych ciekawych ćwiczeń angażujących uczniów i pozwalających na dyskusję i samodzielne wyciąganie wniosków. Mamy nadzieję, że dzięki przygotowanemu scenariuszowi nasze szkoły i nauczyciele pracujący z młodzieżą będą chętniej w swojej pracy podejmowali szeroko pojętą tematykę obywatelską.

|14 listopada 2019|Baza wiedzy, Edukacja|
Podziel się tą informacją!