Zadanie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych w tym organizacji samopomocowych działających na terenie Słupska poprzez lokalny konkurs grantowy oraz wsparcie informacyjno-doradcze w zakresie m.in. realizacji projektów społecznych. Przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków Miasta Słupska, zrealizowano w 2016 roku.

Celem podejmowanych działań było pobudzanie aktywności obywatelskiej i aktywizacja społeczności lokalnej w szczególności w zakresie działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i działań rzeczniczych.

Rezultaty i produkty w ramach projektu:

  • zwiększono dostęp do konkursu grantowego dla słupskich organizacji – 1 konkurs dotacyjny dla słupskich organizacji;
  • zwiększono liczbę realizowanych w Słupsku inicjatyw pozarządowych poprzez wsparcie 3 projektów społecznych dofinansowanych w ramach konkursu;
  • zwiększono wiedzę i umiejętności grantobiorców w zakresie realizacji projektów społecznych poprze organizację spotkań informacyjnych i spotkań doradczych – 2 spotkania informacyjne, 4 spotkania doradcze dla grup inicjatywnych;
  • zwiększono dostęp do informacji o konkursach grantowych dla organizacji i formach realizacji projektów społecznych poprzez publikacje na stronach www.cio.slupsk.pl, profilu Facebook CIO oraz informacje przekazywane poprzez e-mail bezpośrednio do organizacji. Ponadto informacje o konkursie ukazały się w lokalnych mediach – Radio Koszalin i TV Kanał 6.
Podziel się tą informacją!