Celem projektu było zwiększenie aktywności mieszkańców Słupska w życiu publicznym poprzez prowadzenie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Działania przewidziane w projekcie skierowane były do kilku grup: indywidualnych mieszkańców Słupska, przedstawicieli słupskich organizacji pozarządowych, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Kompozycja działań projektowych była zróżnicowana. Do najważniejszych przedsięwzięć, podejmowanych przez CIO w ramach projektu, należy zaliczyć:

PUNKT DORADCZY – z poradnictwa skorzystać mogą zarówno przedstawiciele/lki słupskich organizacji pozarządowych, jak i nieformalnych grup obywatelskich, chcących aktywnie działać w mieście. Poradnictwo dotyczy różnego typu inicjatyw obywatelskich, formalizacji działań na rzecz lokalnej społeczności (np. poprzez założenie organizacji pozarządowej „krok po kroku”) oraz narzędzi umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu publicznym (np. jak skorzystać z inicjatywy lokalnej lub obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jak wziąć udział w konsultacjach społecznych).

STRONA WWW.NAPRAWMYTO.PL W SŁUPSKU – wznowione zostanie funkcjonowanie serwisu www.slupsk.naprawmyto.pl. Serwis umożliwia użytkownikom zgłaszanie problemów z przestrzeni publicznej, zaobserwowanych w najbliższym otoczeniu. Rejestracja i użytkowanie strony są bezpłatne. Osoba korzystająca z serwisu, zaznacza na interaktywnej mapie miasta problem (wybiera go z pięciu kategorii: infrastruktura, bezpieczeństwo, przyroda, budynki, inne) i opisuje go. Następnie informacja o tym problemie jest wysyłana do odpowiedniej instytucji.

WYDAWNICTWO „KURIER OBYWATELSKI” – to kontynuacja dotychczasowych działań CIO. W trzech kolejnych numerach pojawią się artykuły dotyczące zaangażowania obywatelskiego, partycypacji społecznej, samorządności, inicjatyw społecznych oraz nowoczesnych regulacji prawnych odnoszących się do uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.

INICJATYWA LOKALNA – to forma wsparcia dla aktywnych słupszczan/nek. CIO dysponuje pięcioma grantami w wysokości 2000 zł każdy na wsparcie nieformalnych grup mieszkańców (każda grupa po co najmniej 4 osoby). Środki te mogą zostać wykorzystane nie tylko na tzw. „środki twarde”, ale również na działania integrujące mieszkańców/nki.

KONFERENCJA „AKTYWNY OBYWATEL” – celem spotkania jest rozpoczęcie dyskusji wokół współczesnej aktywności obywatelskiej. Konferencja będzie okazją do rozważań na temat współczesnych postaw demokratycznych i poziomu zaangażowania mieszkańców/nek różnych miast, w tym przede wszystkim Słupska, w życie publiczne. Poruszony zostanie również temat roli organizacji pozarządowych w edukacji obywatelskiej i promocji aktywnych postaw obywatelskich.

SŁUPSKI FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – w ramach projektu przeprowadzona zostanie czwarta edycja tego wydarzenia. Jego celem jest promocja działalności III sektora w Słupsku i w regionie. Festiwal organizowany jest od 2009 roku.

Podziel się tą informacją!