„Obywatelski Słupsk” to projekt realizowany przez CIO w dwóch edycjach, z racji różnych źródeł jego finansowania (Środki Przejściowe PHARE 2007, 2008). Jego główną ideą jest wspieranie obywatelskich postaw wśród mieszkanek i mieszkańców naszego miasta.

Głównym celem projektu było wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych oraz uczestnictwa w tych konsultacjach mieszkańców Słupska i regionu. Służyła temu kompozycja wielu działań, obejmujących bezpośrednie debaty publiczne w ramach comiesięcznych spotkań, wydawanie czasopisma, prowadzenie strony internetowej oraz programu telewizyjnego. Istotnym elementem była ścieżka edukacyjna realizowana w ramach dwóch edycji Letniej Szkoły Liderów.

Do najważniejszych działań projektowych zaliczyć należy:

  1. Kawiarenki Obywatelskie – W nieformalnej atmosferze – przy kawie – spotykają się decydenci, media oraz słupszczanie. Tematami Kawiarenki są sprawy, które nurtują mieszkańców – czasem te najbardziej palące i aktualne, czasem bardziej ogólne, odnoszące się np. do organizacji systemu komunikacji publicznej. Dzięki patronatowi medialnemu spotkania prowadzą najczęściej dziennikarze Radia Słupsk.
  2. Kurier Obywatelski (wydawnictwo) – dwudziestostronicowy miesięcznik o nakładzie 3000 egzemplarzy. Kurier zapowiadał temat debaty podczas spotkania Kawiarenki Obywatelskiej. Stanowił także forum debaty, a także – głównie poprzez zamieszczanie dłuższych tekstów analitycznych i problemowych – przedstawiał sprawy istotne dla mieszkańców miasta. Formą uzupełniającą były wywiady z osobami, które mają wpływ na funkcjonowanie naszego miasta. Kurier pełni także funkcję edukacyjną poprzez przybliżanie spraw samorządu – np. problemów, którymi zajmuje się Rada Miasta, czy Rada Powiatu. Opisywane także były mechanizmy np. uchwalania budżetu.
  3. Kurier Obywatelski (program telewizyjny) – dzięki programowi mogliśmy z jednej strony relacjonować
    to co zdarzyło się w mieście, z drugiej zapraszać do uczestnictwa w planowanych wydarzeniach.
  4. Strona internetowa (www.obywatelskislupsk.pl) – na stronie internetowej zamieszczane były teksty z Kuriera Obywatelskiego, codziennie aktualizowany był serwis informacji bieżących. Strona dawała także możliwość stosowania mechanizmów konsultacji – m.in. zbierania podpisów pod petycjami oraz przeprowadzania sondaży internetowych.
  5. Letnia Szkoła Liderów – przedsięwzięcie skierowane do młodych liderów grup nieformalnych ze Słupska i okolic. Sukcesem pierwszej edycji szkoły było przeprowadzenie projektu finałowego przez uczestniczki i uczestników – zebranie w 4 godziny ponad 4000 podpisów mieszkańców miasta pod apelem do Ministra Obrony Narodowej o przyspieszenie przekazania gruntów pod lotnisko cywilne. To pokazało uczestnikom Szkoły jak wiele energii drzemie we wspólnym działaniu. Absolwenci pierwszej edycji wrócili do swoich organizacji i środowisk. Efekty ich działalności są widoczne: angażują się w sprawy publiczne, biorą udział w publicznych debatach oraz zakładają nowe organizacje w swoich środowiskach.

Głównym efektem działań projektowych było wzmocnienie lokalnych liderów społecznych, organizacji pozarządowych oraz lokalnych inicjatyw oddolnych. Dzięki efektywnej współpracy z przedstawicielami lokalnych NGO i samorządu w Słupsku udało się wprowadzić: Regulamin Konsultacji Społecznych oraz Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą.

Podziel się tą informacją!