Projekt „Uruchomienie i prowadzenie internetowej platformy NaprawmyTo.pl w Słupsku” finansowany z grantu Fundacji im. Stefana Batorego. Jego głównym celem było wdrożenie narzędzia internetowego, które umożliwi proste przekazywanie informacji przez mieszkańców Słupska do poszczególnych instytucji na temat dostrzeżonych lokalnych problemach w przestrzenni publicznej.

Podstawową funkcją serwisu jest mapowanie i zgłaszanie problemów oraz spraw wymagających poprawienia w przestrzeni publicznej w następujących obszarach: INFRASTRUKTURA (np. zalana ulica, dziura w drodze), BEZPIECZEŃSTWO (np. brak oświetlenia, miejsce niebezpieczne dla osób niepełnosprawnych), BUDYNKI (np. odpadający tynk, niebezpieczne sople), PRZYRODA (np. połamane gałęzie, nieprzycięta roślinność), INNE (np. dzikie wysypisko śmieci, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych).

Mieszkańcy zgłaszają konkretny problem poprzez naniesienie go na mapę miasta, przypisując go do konkretnego adresu. Następnie informacja o zgłoszeniu wysyłana jest do instytucji odpowiedzialnych za rozwiązanie tego problemu. Jednocześnie mieszkańcy będą mogli się grupować wokół danego problemu i samodzielnie próbować go rozwiązywać, np. poprzez uruchomienie inicjatywy lokalnej.

W ramach projektu nawiązano współpracę z: Komendą Miejską Policji w Słupsku, Strażą Miejską w Słupsku, Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Podziel się tą informacją!