Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany był do organizacji pozarządowych z powiatów człuchowskiego, lęborskiego, wejherowskiego, bytowskiego i słupskiego. Celem projektu było wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia działalności w sferze Ekonomii Społecznej i oraz poprawa ich pozycji na rynku pracy jako potencjalnych pracodawców.

Konkurs na uczestnictwo organizacji pozarządowych w projekcie był otwarty do wyczerpania środków. O udziale w projekcie decydowała kolejność wpływania prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

Dofinansowanie w wysokości do 5 tys. złotych obejmowało:

  • doradztwo (indywidualne/grupowe) – wskazane i wybrane przez wnioskującą organizację
  • szkolenia – wskazane i wybrane przez wnioskującą organizację

Wsparcie w wysokości do 5 tys. złotych zostało przekazane tym podmiotom, które wykazały, że wskazane przez nich szkolenie/doradztwo pomoże im lepiej realizować cele statutowe oraz wpłynie na ich dalszy rozwój.

Podziel się tą informacją!