Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku po raz kolejny realizują projekt na rzecz słupskich seniorów/rek. Przedsięwzięcie pod nazwą „Aktywnie razem” współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasta Słupska.

JAKI JEST CEL?

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i chcą aktywnie działać w lokalnej społeczności, poznać świat komputerów i Internetu oraz spotkać ciekawych ludzi. To niepowtarzalna okazja, by poszerzyć swoje horyzonty, zwiększyć kompetencje i umiejętności. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności słupskich seniorów i seniorek w życiu publicznym, społecznym.

JAKIE SĄ DZIAŁANIA?

Działania, jakie proponujemy słupskim seniorom i seniorkom, są zróżnicowane i odpowiadają na wiele potrzeb tej grupy. Chętnym osobom proponujemy:

  1. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – ciekawe dyskusje o literaturze poruszające problematykę aktywności społecznej, włączania się w działania na rzecz innych. DDK to przestrzeń do swobodnej wymiany poglądów i spostrzeżeń nie tylko na temat aktywności, ale też sytuacji społecznej osób starszych w Polsce.
  2. Warsztaty komputerowe – okazja do nabycia umiejętności z zakresu wykorzystania form i narzędzi aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (np. jak zgłosić projekt do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego).
  3. Warsztaty „Gry partycypacyjne” – nowa, niezwykle atrakcyjna forma angażowania seniorów w aktywność społeczną. Gry partycypacyjne są doskonałym narzędziem edukacji – aktywizują, informują oraz wspierają promocję aktywności obywatelskiej.
  4. Obywatelski Punkt Książki – dają możliwość seniorom, jak i innym zainteresowanym mieszkańcom obcowania z literaturą (także społeczną), na co dzień, w miejscach publicznych.
  5. Niezbędnik Aktywnego Seniora – zwięzłe opracowanie dotyczące możliwości korzystania z narzędzi partycypacyjnych, zbiór tekstów odnoszących się do aktywności obywatelskiej osób starszych.
  6. Cykl spotkań z seniorami „Bądź aktywny” – cykl spotkań, podczas których seniorzy będą mieli okazję dyskutować m.in. z: wolontariuszem, działaczem społecznym, psychologiem, aktywistą, dietetykiem, lekarzem. To również okazja do wzięcia udziału w wizycie studyjnej w lokalnej organizacji pozarządowej.
  7. Obywatelski Klub Filmowy Seniora – przestrzeń do dyskusji osób zainteresowanych filmem i jego historią. W ramach projektu odbędą się 3 projekcje filmów Jacka Bławuta (Szczur w koronie, Nienormalni, Jeszcze nie wieczór) poruszające tematy społeczne (alkoholizm, niepełnosprawność, aktywność osób starszych).
  8. Szkolenia z aktywności społecznej – to działanie skierowane jest do aktywnych już seniorów, chcących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe kompetencje społeczne. Podczas szkoleń poruszona zostanie tematyka form i narzędzi aktywności społecznej (mechanizm inicjatywy lokalnej, konsultacje społeczne, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, budżet obywatelski itp.). Seniorzy dowiedzą się również, jak napisać projekt zgodnie z logiką projektową, jak zostać wolontariuszem, jak założyć organizację pozarządową lub zgłosić projekt jako grupa nieformalna/grupa inicjatywna.
  9. Informator Seniora – kontynuacja wydawnictwa popularnego wśród słupszczan i słupszczanek. Tematyka wydawnictwa poszerzona zostanie o informacje dotyczące aktywności społecznej i partycypacji w życiu publicznym osób starszych.

Wszystkie działania przewidziane w projekcie są bezpłatne. Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Słupska.

Podziel się tą informacją!