Uwaga, uwaga! Praca szuka człowieka :) Chętnie zatrudnimy kierownika/czkę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Do zadań kierownika/czki będzie należało:

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem OWES, zarządzanie pracą Ośrodka, kształtowanie oferty OWES.
 2. Planowanie i kontrola przepływów finansowych oraz poziomu wykorzystania środków.
 3. Nadzór nad całością realizacji projektu w zakresie merytorycznym.
 4. Nadzór nad współpracą partnerską w ramach OWES.

Wymagania dotyczące doświadczenia i umiejętności:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum3-letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum 1 rok doświadczenia w zarządzaniu zespołami projektowymi lub prowadzeniu działalności gospodarczej).
 3. Zdolność organizacji pracy własnej i osób (pracowników) podległych.

Mile widziane odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarze ekonomii społecznej, potwierdzone certyfikatami oraz doświadczenie w pracy w organizacjach niezorientowanych na zysk i podmiotami ekonomii społecznej.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju indywidualnego i zwiększania kompetencji w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
 • elastyczne podejście – możliwość godzenia życia prywatnego z zawodowym;
 • pracę w różnorodnym, zgranym i profesjonalnym zespole;
 • możliwość kreowania i realizowania własnych pomysłów spójnych z działalnością statutową organizacji;
 • wpływ na działania prowadzone w organizacji.

Kontakt:

Patrycja Czawłytko, tel. 59 840 29 20, e-mail: patrycja.czawlytko@cio.slupsk.pl