W ramach zapytania o oszacowanie wartości usług doradczych zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu usług doradczych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie wdrożenia modelu zlecania zadań publicznych z uwzględnieniem klauzul społecznych oraz innych aspektów społecznych.

Szczegóły w załączniku:

ZAPYTANIE >>>>