W ramach zapytania o oszacowanie wartości usług szkoleniowych zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń, warsztatów, spotkań i forów w zakresie testowania i wdrożenia modelu zlecania zadań publicznych z uwzględnieniem klauzul społecznych oraz innych aspektów społecznych.

Szczegóły w załączniku.

ZAPYTANIE >>>>