Podczas konferencji zaprezentowane zostaną różne metody na wzmacniania kompetencji międzykulturowych zarówno nauczycieli/nauczycielek i edukatorów/edukatorek, jak i ich uczniów i uczennic.

Uczestnicy i uczestniczki poznają konkretne wskazówki, jak prowadzić zajęcia (w tym przedmiotowe takie jak: historia, wychowanie fizyczne, plastyka oraz geografia) w klasach, do których uczęszczają uczniowie i uczennice z doświadczeniem migracyjnym (nie zawsze posługujący się biegle językiem polskim).

Sesja plenarna poświęcona będzie dobrym praktykom integracji przez sport, sztukę oraz edukację historyczną, a podczas panelu dyskusyjnego zastanowimy się nad wartością różnorodności. Na warsztatach poznamy konkretne metody pracy w wielokulturowej grupie/klasie.

DATA: 21 maja 2018

GODZINA: 9:00-15:30 (warsztaty fakultatywne do godz. 18:00)

MIEJSCE: Sala BHP Stoczni Gdańskiej, ul. ks. J. Popiełuszki 6

Konferencja tłumaczona będzie na język angielski i Polski Język Migowy.

Zapisy do 15 maja 2018 roku. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoś się już teraz i wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji na facebooku , mailowo pod adresem: biuro@irse.pl i pod numerem telefonu: 570 660 216