KONKURS!!!

Zapraszamy osoby prywatne, firmy i organizacje pozarządowe do wykonania projektu graficznego oznaczenia dla wybranych w trybie konkursowym „Miejsc Najbliższej Integracji i Aktywności Mieszkańców”.

Regulamin konkursu