Centrum Inicjatyw Obywatelskich serdecznie zaprasza na warsztaty „Aktywizowanie społeczności lokalnych przez ekonomię społeczną i solidarną”,warsztaty w zakresie zlecania usług publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i Podmiotów Ekonomii Społecznej,które odbędą się dnia 09.01.2020 r. o godz. 12:15.

Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres e – mail: cio@cio.slupsk.pl.

Program >>>

Formularz_zgloszeniowy>>>