START OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SŁUPSKIM