W projekcie „Xenofilia” Centrum Inicjatyw Obywatelskich występuje w roli partnera. Liderem
projektu jest Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń Otwarta. Projekt ten zakłada działania na
rzecz imigrantów w Słupsku.
Cel projektu:
Celem projektu jest integracja społeczna imigrantów w Słupsku. Działania projektowe zakładają
podniesienie kompetencji kluczowych osób w regionie w zakresie tworzenia, korzystania,
monitorowania usług równej jakości na rzecz imigrantów.
W ramach projektu imigranci otrzymają pomoc w zakresie:
1. aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej,
2. porad prawnych między innymi z obszaru procedur pobytowych, pomocy społecznej, rynku
pracy, edukacji, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
3. wezmą udział w spotkaniach animacyjno-integracyjnych, dzięki którym poznają lokalne
środowisko i kulturę naszego kraju oraz zintegrują się ze społecznością lokalną,
4. skorzystają z kursu samoobrony dla kobiet,
5. wyjadą na wycieczki regionalne, podczas których zwiedzą niedaleką okolicę miejsca, w
którym żyją,
6. utworzą Słupską Radę Imigrantów jako ciało doradcze dla władz Miasta Słupska.
Projekt realizowany w partnerstwie w Miastem Gdańsk. Partnerem zagranicznym projektu jest
Islandzkie Centrum Praw Człowieka (Mannréttindaskrifstofu Íslands).
Łączna wartość projektu finansowanego z budżetu Funduszy EOG, Aktywni Obywatele Fundusz
Regionalny 468 696,48 PLN
Zapraszamy!
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
e-mail: cio@cio.slupsk.pl
tel.: 59 840 29 20