Przypominamy o piątkowych wyborach do Słupskiej Rady Organizacji Pozarządowych, które odbędą się w sali wykładowej Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 (29.09.2017, GODZ. 17.00).

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wyborów, który został do Państwa przesłany z początkiem września wraz z ogłoszeniem o terminie wyborów (w załączeniu).

Przedstawiciele/ki organizacji, którzy/re chcą kandydować do ROP zabierają ze sobą pismo potwierdzające delegowanie osoby przez organizację (w załączeniu).

Regulamin wyborów ROP

upoważnienie ROP 2017