Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska, ogłasza wybory do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Poniżej możecie się Państwo zapoznać z kalendarzem wyborczym przyjętym Zarządzeniem PMS nr 526/WiP/2019 z dnia 5.06.2019 r. oraz z kompendium wiedzy na temat wyborów.

Termin

Czynność

Podmiot odpowiedzialny

6 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie wyborów w BIP UM w Słupsku, na stronie Miasta

Prezydent Miasta Słupska

13 czerwca 2019 r.

Rozpoczęcie zbierania kandydatur

Komisja wyborcza, Wydział Współpracy i Promocji

20 czerwca 2019 r.

do godz.14.00

Zakończenie zbierania kandydatur

Komisja wyborcza, Wydział Współpracy i Promocji

21 czerwca 2019 r.

Rozpoczęcie głosowania korespondencyjnego. Publikacja listy kandydatur, karty do głosowania, karty upoważniającej do głosowania.

Komisja wyborcza, Wydział Współpracy i Promocji

26 czerwca 2019 r.

Zakończenie głosowania korespondencyjnego.

Komisja wyborcza, Wydział Współpracy i Promocji

27 czerwca 2019 r.

Przeprowadzenie wyborów

Komisja wyborcza, Wydział Współpracy i Promocji

Zgodnie z kalendarzem od 13 do 20 czerwca możecie Państwo zgłaszać kandydatów/kandydatki do SRDPP. Do powołanej Rady wejdą:
– od 2 do 5 przedstawicieli wskazanych przez Radę Miejską w Słupsku,
– od 2 do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Słupska,
– 1 przedstawiciel wskazany przez Radę Organizacji Pozarządowych,
– przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani przez osoby uprawnione do reprezentowania tych organizacji w wyborach organizowanych przez Prezydenta w następujących obszarach tematycznych, zapewniających reprezentatywność sfer pożytku publicznego:

  • działalność na rzecz aktywności obywatelskiej,
  • działalność na rzecz edukacji,
  • działalność na rzecz kultury,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działalność na rzecz pomocy społecznej,
  • działalność na rzecz seniorów,
  • działalność na rzecz sportu,
  • działalność na rzecz turystyki, rekreacji, rozwijania zainteresowań,
  • działalność na rzecz włączania grup marginalizowanych/mniejszościowych.

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy zgłasza w wyborach jednocześnie kandydata na członka i kandydata na jego zastępcę.

Dla zapewnienia równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w Radzie wprowadza się zasadę podwójnej nominacji, tj. członek wskazuje na zastępcę osobę odmiennej płci.

Poniżej znajdziecie Państwo linki do: Uchwały NR XII/100/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Uchwały Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/?q=100-15&qf=&qt=

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/30301.html

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ul. Niedziałkowskiego 6.

Karta Kandydata

Karta upoważniająca do głosowania

Karta wyborcza